O nás

MUDr. Silvie Kochová od května 2014 převzala péči o pacienty MUDr. Marty Jakobové. V ordinaci nabízíme služby praktického lékaře pro dospělé v celé šíři.  

Zdravotní sestra: Markéta Tlučková  

Výukové pracoviště: Naše ordinace je akreditovaným výukovým pracovištěm, pracují zde lékaři v přípravě na atestaci ze všeobecného praktického lékařství pro dospělé. 

Smluvní zdravotní pojišťovny: 

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

201

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

213

Revírní bratrská pokladna

 

Lékařské úkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – ceník:

Vyšetření pro řidičský průkaz                                                        350 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání                                                  400 Kč

Preventivní prohlídka do zaměstnání                                            400 Kč

Vypsání záznamu o úrazu či nemoci pro komerční pojišťovnu     300 Kč

   (při obsáhlém formuláři či zprávě - cena dle rozsahu)

Vyšetření pro zbrojní průkaz                                                          400 Kč

Vystavení zdravotního průkazu                                                     200 Kč

Potvrzení pro sportovní činnost                                                    200 Kč

Výpis z dokumentace                                                                     200 Kč

   (případné opakování výpisu do 10 měsíců bez poplatku) 

Vypsání žádosti o přijetí do ústavu soc. péče, DPS                       250 Kč

Aplikace očkování nehrazeného ze zdrav. pojištění                      150 Kč

Kopírování pro vlastní potřebu                                            5 Kč/ 1 strana

platnost od 9.9.2019

 

Partneři: 

Morvavskoslezský kraj poskytuje dotaci k úhradě povinných stáží a kurzů spojených se specializačním vzděláváním lékaře v předatestační přípravě.